Menú - La Costa Beach & Golf Resort

Platja de Pals (Costa Brava) Spain +34 972 667 740 | Open van 15/03/24 tot 09/11/2024

JURIDISCHE KENNISGEVING

De website en de domeinnaam resortlacosta.com zijn eigendom van de onderneming BALADE S.L. met btw-nr. B58981523, zetel te Carrer Arenals de Mar, 36, de Pals (PC 17256), en e-mailadres info@resortlacosta.com, die is ingeschreven in het handelsregister van Barcelona op pagina 164, volume 23976, bladzijde B-64352.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
De rechten op de inhouden van deze website, inclusief de teksten, afbeeldingen, grafische ontwerpen, merken en andere onderscheidingstekens (hierna “de inhouden”), behoren toe aan BALADE S.L. of aan derden die het gebruik ervan hebben goedgekeurd. BALADE S.L. stelt deze inhouden ter beschikking om over zijn diensten en activiteiten te informeren. BALADE S.L. laat het gebruik van de inhouden voor commerciële doeleinden toe op voorwaarde dat de bron duidelijk wordt vermeld. Als de inhouden worden gebruikt in een webomgeving moet er een link naar www.resortlacosta.com worden toegevoegd. BALADE S.L. behoudt zich het recht voor om de passende juridische stappen te ondernemen om zijn intellectuele- of industriële-eigendomsrechten te verdedigen.

De terbeschikkingstelling van de inhouden van deze website op een andere pagina dan https://resortlacosta.com/ is niet toegestaan (framing).

VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE INHOUDEN
Hoewel BALADE S.L. zo voorzichtig mogelijk te werk gaat, is het mogelijk dat een bepaald gegeven of bepaalde informatie niet helemaal up-to-date is op het moment dat de gebruiker de website raadpleegt. Daarom stelt BALADE S.L. duidelijk dat de diensten die op de website worden aangeboden slechts een indicatieve functie vervullen en BALADE S.L. niet verplichten tot de daadwerkelijke dienstverlening.

BALADE S.L. behoudt zich het recht voor om de presentatie, configuratie en inhouden van de website eenzijdig, op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BALADE S.L. is niet verantwoordelijk voor de informatie die kan worden ingewonnen via de links op de website.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze juridische kennisgeving. Eventuele geschillen die uit het gebruik van deze website voortvloeien, worden uitsluitend volgens het recht van de Spaanse staat beslecht. Alle gebruikers van de website aanvaarden, ongeacht hun territoriale jurisdictie, de naleving en inachtneming van deze clausules, en zien uitdrukkelijk af van enig ander rechtsstelsel waarop zij een beroep zouden kunnen doen.

WhatsApp