Menú - La Costa Beach & Golf Resort

Platja de Pals (Costa Brava) +34 972 667 740 | Obert del 15/03/24 al 09/11/2024

AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini resortlacosta.com corresponen a BALADE S.L., amb CIF B58981523 i domicili a Carrer Arenals de Mar, 36, de Pals (CP 17256), adreça electrònica info@resortlacosta.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 164, Volum 23976, Fulla B-64352.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a BALADE S.L. o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. BALADE S.L. presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. BALADE S.L. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.resortlacosta.com. BALADE S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://resortlacosta.com/ (framing).


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que BALADE S.L. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això BALADE S.L. manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a BALADE S.L. fins a la contractació expressa d’una comanda.
BALADE S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
BALADE S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.


CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

WhatsApp