*Obert del 29/03/2019 al 10/11/2019
  • Contactar

INFORMACIÓ LEGAL DE L'EMPRESA

El domini: http://www.resortlacosta.com és propietat de l’empresa BALADE S.L., amb el NIF B58981523. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 164, Volum 23976, Fulla B-64352. El domicili fiscal de l’empresa és Arenals de Mar, 3 PALS (Costa Brava) Girona - Spain. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el T.+34 972 667 740 F.+34 972 667 736 o l'e-mail: info@resortlacosta.com

S’informa als usuaris que la pàgina web i el seu tractament compleixen amb la legislació espanyola vigent, i en especial , amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.E 14/12/1999) i amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. 12/07/2002).

En conseqüència posa en coneixement de l’usuari les següents condicions de accés i us de la pàgina web

OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte del present contracte radica en la contractació dels serveis de l’Hotel, sota les condicions que s’estableixen a la web site en l’apartat condicions generals

CONDICIONS D’US

La present web site es regeix per unes condiciones d’ús que qualsevol usuari que accedeixi a la mateixa declara acceptar i conèixer des del moment en el que s’inicia la navegació.

Les condicions son les vigents des de la data de la seva publicació, por això es recomana als usuaris que cada vegada que accedeixin a la present web site llegeixin detingudament el present “Avis Legal”.

Així mateix l’usuari es compromet a no realitzar cap activitat que pugui perjudicar directa o indirectament a BALADE, S.L., a l’ús i accés a la pàgina web, ni a utilitzar els continguts de la web site amb finalitats comercials o publicitàries.

L’empresa es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d’ús, reservant-se igualment el dret a suspendre el servei, avisant, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en el propi portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de BALADE S.L.

RESPONSABILITAT EN ELS ENLLAÇOS:

BALADE S.L. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d’aquests. BALADE S.L. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT-PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat que les seves dades recollides en aquest qüestionari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l'empresa BALADE SL, la finalitat és oferir el servei contractat o la informació sol · licitada, el fitxer es troba inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La base de dades garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

Les dades personals recollides mitjançant el present formulari, son els imprescindibles per poder prestar el servei contractat. Hi ha camps d'obligat compliment.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir al dia la informació declarada, de manera que respongui amb veracitat a la situació actual de l'usuari. Així mateix, l'usuari serà el responsable de la veracitat de les seves dades i l'únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos.

L'usuari, en cursar l'alta en el sistema atorga el seu consentiment exprés conforme la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent podrà fer a través del correu electrònic a l'adreça info@resortlacosta.com per correu ordinari Arenals de Mar, 3 PALS (Costa Brava) Girona - Spain Així mateix, l'usuari podrà dirigir-se a l'adreça anteriorment indicada en cas de dubte o controvèrsia.

POLÍTICA COMERCIAL:

L’empresa BALADE S.L, conforme la LSSICE, no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol•licitats o autoritzats per l’usuari.

El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari mitjançant el procediment establert en la pròpia pàgina web