*Obert del 29/03/2019 al 10/11/2019
  • Contactar

COOKIES Y LINKS:

Les cookies que s’utilitzen en aquesta pàgina web son merament a efectes estadístics, no es recull cap informació, només l’idioma seleccionat per l’usuari.

CANVI DE NORMATIVA:

L’empresa es reserva el dret de modificar el present “Avis Legal”, inclosa la seva política de privacitat i comercial, amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE:

Les presents condicions d’accés i us de la pàgina web queden subjectes a l’ ordenament jurídic espanyol.

Per la resolució de qualsevol divergència en la interpretació i/o acompliment de les presents condicions d’accés i us de la pàgina web, l’usuari y BALADE, S.L., amb renuncia al seu propi fur es sotmet a la jurisdicció i competència del Jutjats y Tribunals de Girona.