Situació     · Contactar     · T.+34 972 667 740

RESERVES ON-LINE


3 - 10 edat

0 - 2 edat
Entra l'edat dels nens:

*OBERT del 23/03/2018 al 10/11/2018

mejorprecio

BORSA DE TREBALL

  Vols treballar amb nosaltres?

Envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte al més aviat possible.

Acceptació de la Llei de Protecció de Dades
Política de privacitat - Protecció de dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat que les seves dades recollides en aquest qüestionari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l'empresa BALADE SL, la finalitat és oferir el servei contractat o la informació sol · licitada, el fitxer es troba inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La base de dades garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

Les dades personals recollides mitjançant el present formulari, son els imprescindibles per poder prestar el servei contractat. Hi ha camps d'obligat compliment.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir al dia la informació declarada, de manera que respongui amb veracitat a la situació actual de l'usuari. Així mateix, l'usuari serà el responsable de la veracitat de les seves dades i l'únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos.

L'usuari, en cursar l'alta en el sistema atorga el seu consentiment exprés conforme la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent podrà fer a través del correu electrònic a l'adreça info@resortlacosta.com per correu ordinari Arenals de Mar, 3 PALS (Costa Brava) Girona - Spain Així mateix, l'usuari podrà dirigir-se a l'adreça anteriorment indicada en cas de dubte o controvèrsia.